Dessel

Battle for the locks

 

Een website van Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen Mol

 

 

 

 

Dessel

 

Onderzocht door Dries Majewski

Mei 1940

 

 

De bunkerlinie aan het kanaal Dessel-Schoten maakte deel uit van de Vooruitgeschoven Stelling. De bunkers zijn, in tegenstelling tot hun geschiedenis, opvallend goed bewaard gebleven.

Vanaf maart 1939 bewaakte de 18de Infanteriedivisie, met steun van het 9de Linieregiment, de kanaaloevers met zijn bunkers en loopgraven. Toen op 10 mei 1940 de kanaalbruggen door de Belgische Genie werden opgeblazen moest, op vraag van het Franse leger, Brug II te Retie gevrijwaard blijven. Duitse verkenners signaleerden de intacte brug met toegangswegen naar Turnhout en Geel en zetten de aanval in. Belgische en Franse troepen overstegen zichzelf en gaven alles wat ze konden.

 

Toen op 14 mei 1940 Duitse troepen Dessel-Witgoor binnenkwamen, gijzelden ze verschillende inwoners. Een beeldengroep aan de kerk van Dessel-Witgoor herinnerd ons dit drama.

Beeldengroep aan de kerk van Dessel-Witgoor

© kerkinvlaanderen.be

 

 

De officieren aan de Vooruitgeschoven Stelling te Dessel

 

 

 

Bevelhebber Luitenant - generaal Henri Six

www.battleforthelocks.be

Foto © DM

Luitenant Louis Clément Picalausa

Foto © DM

www.battleforthelocks.be

 

 

Luitenant Louis Clément Picalause

 

Picalausa voerde het bevel over de manschappen gelegen van de huidige voetgangersbrug in Dessel tot de brug van de E34 in Retie.

 

Hij kreeg van Luitenant - Generaal Six een eervolle vermelding in de dagorders:

 

“Louis Picalausa, heeft als Luitenant van het 1ste eskadron van de 18de Infanterie Divisie verstandig en moedig zijn eenheid geleid in de gevechten aan het kanaal van Turnhout. Ondanks verschillende opeenvolgende aanvallen bleef hij zijn rust bewaren, hierdoor leden ze een minimum aan verliezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

www.battleforthelocks.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitein - commandant Paul Schmidt

 

Bevelhebber van het tweede eskadron dat de kanaalzone tussen Brug 1 (huidige voetgangersbrug) en Brug 0 (Witgoor) bewaakte .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u graag meer weten over de gebeurtenissen van mei 1940 in Dessel?

 

VVG Mol publiceerde het boek Vergeten Monolieten – Henri Lavigne.

 

Er is een DVD opname met de laatste getuigen van de gijzeling van de kerk van Dessel-Witgoor.

 

Battle for the locks biedt in samenwerking met toerisme Mol een geleide wandeling aan.

Neem hiervoor contact op met toerisme Mol via volgende link:

 

Toerisme Mol

 

 

 

Kapitein – commandant Léon Populair

Foto © DM

 

Kapitein - commandant Léon Populair

 

Léon werd op 13 april 1940 tot Kapitein-commandant van het derde eskadron van de 18de Infanteriedivisie benoemd. Zijn eskadron was in negen groepen verdeeld en bemande de bunkers, hij voerde het commando vanuit bunker E13bis.

Luitenant – Generaal Six schreef:

“Het voorbeeld van de Commandant L. Populaire is er één van kalm en koud bloed. Toen de situatie kritiek werd versterkte hij, vergezeld van een paar soldaten, de positie. Onder vijandelijk vuur verdedigde hij Brug II aan het kanaal van Turnhout. Zijn interventie heeft bijgedragen tot het succes van de verdediging van de brug.”

 

www.battleforthelocks.be

Kapitein – commandant Paul Schmidt

Foto © DM