home

Battle for the locks

 

Een website van Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen Mol

 

 

 

 

 

 

Langsheen de Kempische kanalen in Mol en Geel werd tijdens de Tweede Wereldoorlog hevig gevochten.

In mei 1940 werden ze gebruikt door het Belgische en Franse leger als verdediging tegen de Duitse inval. Aan het einde van de oorlog namen de Duitsers op hun beurt posities in achter de kanalen om het geallieerd leger te vertragen. Tijdens de bezetting crashten ook enkele vliegtuigen in de kanalendriehoek.

 

Bij al deze perikelen langsheen de Kempische kanalen lieten honderden soldaten en burgers het leven.

Op deze website proberen we een zo goed mogelijk overzicht te geven van al deze gebeurtenissen.

 

 

Bijzondere dank aan volgende personen:

 

Chris Van Kerckhoven, BE

William Gorman, UK

Ian Martin, UK

Arnie Cay, CA

 

Music by Digital Kay, BE

Webmaster Gil Geerings

 

 

 

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de webmasters!

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zoeken nog steeds naar nieuwe verhalen. U mag ons altijd contacteren op info@battleforthelocks.be of door hier te klikken.