Sas 7

Sas 7


14 september 1944In de vroege ochtend van 14 september waagde het 6de bataljon van de King's Own Scottish Borderers de oversteek aan sas 7. Ze zochten een goede oversteekplaats voor de 44ste Brigade. De Duitsers hadden post gevat achter het Kempisch kanaal en ze zouden duchtig weerstand bieden. Bij deze actie sneuvelden drie geallieerde soldaten waaronder de leidinggevende officier Majoor Rollo.

Onderzocht door Gil Geerings

                   Hedendaagse foto van Sas 7 net op de grens van Geel met Mol

Foto © GGEr is veel geweten over wat er gebeurde in het centrum van Geel en in Geel-Ten Aard op het einde van de oorlog. Minder bekend is dat op 14 september 1944 een gewaagde poging ondernomen werd om het Kempisch Kanaal over te steken nabij Sas 7. De geallieerden wilden net zoals bij het Albertkanaal een goede oversteekplaats vinden voor al hun zwaar materiaal. Er was haast bij want operatie Market Garden zou weldra van start gaan. Veldmaarschalk Bernard Montgomery wilde de oorlog beëindigen met een massale aanval: een gecoördineerde samenwerking tussen verschillende geallieerde eenheden. Een zeer breed grondoffensief langs gans het Kempisch Kanaal moest zo snel mogelijk luchtlandingseenheden bereiken op diverse plaatsen in Nederland. Het Britse 30ste legerkorps onder leiding van luitenant-generaal Brian Horrocks moest de speerpunt van de grondoperatie zijn. Het 12de Legerkorps onder leiding van luitenant-generaal Neil Ritchie moest hun linkerflank dekken en het 8ste Legerkorps onder leiding van luitenant-generaal Richard O'Connor hun rechterflank.

Een paar dagen voor Market Garden bevond onder meer het 15de Schotse Divisie van het 12de legerkorps zich aan het Kempisch Kanaal in Mol en Geel. De Duitsers waren sinds de geslaagde landing in Normandië op de vlucht geslagen richting Duitsland en er werd gezegd dat de Duisters hun vechtlust kwijt waren. Niets was minder waar. Onder leiding van Luitenant Generaal Chill reorganiseerden de Duitsers zich achter het Kempisch kanaal en hielden deze keer stand. Ze kregen de expliciete opdracht om geen enkele oversteek van het kanaal toe te laten. Zo werden de bruggen tot ontploffing gebracht en alle sassen goed bewaakt.  Bij oversteekpogingen op verschillende plaatsen van het kanaal vielen hierdoor  veel geallieerde slachtoffers, zo ook aan Sas 7.
Kaart van de bewegingen van het 10de H.L.I. in september.

Sas 7 ligt in het midden van de kaart.

Foto © GGDe poging om het kanaal over te steken aan Sas 7 mislukte, maar had toch een klein positief element voor de geallieerden. Nadat  slechts één sectie was overgestoken, werd de melding gemaakt dat de geallieerden waren overgestoken en een bruggenhoofd konden maken. Dit was zeer alarmerend nieuws voor de Duitse bevelhebber Chill. Later die avond kreeg hij te horen dat het nieuws foutief was en ze hun kant van het kanaal  weer goed in handen hadden. Doch dit nieuws was inmiddels al doorgesijpeld naar  hoger gelederen en werd er besloten om Chill twee extra bataljons te sturen die zich ten Noorden van Tilburg bevonden wat natuurlijk zeer goed nieuws was voor operatie Market Garden. 
In samenwerking met het 11-juli comité en de stad Geel hebben we op 27 september 2014 naar aanleiding van 70 jaar bevrijding een monument kunnen inhuldigen aan Sas 7 te Geel. Dit gebeurde in bijzijn met de familie Rollo.10th H.L.I


De familie Rollo aan het monument te Sas 7. Het Military Cross van Majoor Rollo  ligt voor het monument.

Foto © Jo Segers

Gesneuvelden

Klik op de namen voor meer informatie:


Majoor Rollo MC


Cpl. Renton


Pvt. Baird


Hieronder het gedenkteken aan het monument te Sas 7