woensdag 20 september

Woensdag 20 september 1944Aflossing van de wacht...


Het was inmiddels de Britse hogere legerstaven meer dan duidelijk geworden dat ook de toestand op Ten Aard verre van rooskleurig was , al van de eerste dag overigens...  Elke poging om uit te breken uit het bruggenhoofd werd de voorbije dagen afgestraft met een felle tegenaanval...  De aanvankelijke bedoeling een snelle doorbraak te forceren op het Aardse front was vruchteloos gebleken , dit ten koste van zware verliezen... 


Naar aanleiding van de zorgwekkende toestand op Ten Aard , en zo ook de bedenkelijke ontwikkelingen op het front van Operatie Market Garden , had Lieutenant General Ritchie , bevelhebber van het Britse XIIth Army Corps , daags voordien een schrijven gericht aan de commandant van de 15th Scottish Division , Major General C. M. Barber .  Beknopt kwam het hier op neer :  « ... U weet dat oorsponkelijk voorzien was , de voornaamste opmars van ons korps (XIIth Army Corps) via het bruggenhoofd van Ten Aard te ontwikkelen .  Gezien de sterkte van de vijand was het onmogelijk daaraan vast te houden en daarom heb ik besloten de opmars meer naar het oosten te verleggen .  De divisie heeft een zeer taai gevecht moeten leveren en heeft ook zware verliezen geleden .  Het is een schrale troost , ik weet het , maar het aanvankelijk succes van Operatie Market Garden is in aanzienlijke mate te danken aan wat de 15th Scottish Division heeft gepresteerd , en aan Uw druk op de vijand (op Ten Aard) , die hem verplichtte zijn reserves op de vitale plaats weg te trekken .»  Met vitale plaats bedoelde Lt. Gen. Ricthie meer dan waarschijnlijk het front van Operatie Market Garden .


Maar mijn inziens was er duidelijk meer aan de hand...  De gevechtsbataljons van de 15th Scottish Infantry-Division hadden de voorbije dagen uitzonderlijke verliezen geleden in het Aardse bruggenhoofd .  Met de moed der wanhoop hadden deze Schotten zich het hoofd boven water weten te houden , dagen en nachten hadden deze soldaten zitten opboksen tegen een numerieke overmacht van deels zeer fanatieke Duitse troepen .  Ik kan mij de indruk niet ontdoen dat deze divisie stillaan maar zeker begon dood te bloeden op het Aardse front...  De Duitse oorlogsdagsboeken zouden de volgende dagen het ultieme bewijs hiervan leveren...


Ten Aard...


De ganse dag van 20 SEPTEMBER bleef de Duitse artillerie Ten Aard bestoken met granaat- en mortiervuur . Maar toch was het bruggenhoofd nu veilig (?!) volgens de Schotten...


Het Schotse bruggenhoofd werd nu nog bevolkt door het 10th Bn Highland Light Infantry , 2nd Bn Gordon Highlanders , en 2nd Bn Argyll and Sutherland Highlanders ;  alle drie bataljons maakten deel uit van de 227th Highland Infantry Brigade .


De 227th Brigade begon zich die avond terug te trekken uit Ten Aard , een operatie die zou doorgevoerd worden tot in de vroege morgen van 21 SEPTEMBER .  Het lag de 15th Scottish Division zwaar op de maag Ten Aard te moeten verlaten op het ogenblik dat de vijand , zoals spoedig bleek , aan het einde van zijn krachten was en zich klaarmaakte voor de aftocht .  Toch een opmerking , die nakende aftocht van de Duitsers waar de Schotten over spraken had wel niets te maken met de Duitse situatie op Ten Aard...  Andere factoren buitenaf speelden hierin een rol in de uiteindelijke aftocht van de Duitsers .


Geel - Centrum...


De Gelenaar in het centrum kon nu dagelijks een Vlaamse krant kopen ;  af en toe kwam er zelfs een grote Britse radiowagen langs die in de Geelse straten de burger in 't Nederlands berichtte met het laatste nieuws .


Ook vandaag trok er weer een grote luchtarmada over , maar kennelijk meer oostwaarts tot 16:00 uur ongeveer .  Ook wordt er melding gemaakt dat er om 8:00 uur een lange legertros door Geel trok , nu de Nieuwstraat in .  Het is hier alsnog onduidelijk of men acht uur 's morgens ofwel acht uur 's avonds bedoelt .  Zo wordt ook vermeld dat omstreeks half elf de Britse artillerie vanop het Baantveld de gemeente met donderend kanongebulder deed opschrikken , terwijl enkele Geelse herbergiers rond de Markt een eigen "Well-Fare" hielden met dans en muziek , wat door in rust zijnde Britse strijders gretig scheen te worden gewaardeerd .  Maar de voorzichtige Gelenaar kroop die nacht toch nog eens zijn kelder in .  En dat bleek al vlug nodig , de Duitse artillerie ten noorden van Ten Aard liet duchtig van zich horen... de hele nacht door waren er losbrandingen , en in Elsum werden burgers en soldaten gekwetst .   Meldingen uit het  Duitse Kriegstagebuch :


Morgenmeldung vom 20.9.44


Im Brückenkopf Aart feindlichen Art.- und Gr. W.- Störingsfeuer .


Mittagsmeldung vom 20.9.1944


10,00 Uhr schwacher Feindangriff aus Brückenkopf Aart nach Norden abgewiesen .


20.9.44


17.10 Uhr :  Anruf von Generalleutnant Chill :


1.)  Der Führer des I./Fsch. Ers.- u. Ausb. Rgt. H. Gö. , Hauptmann Wimmer , ist schwer verwundet .  Generalleutnant Chill meldet , dass der Verband unter allen Umständen heraus müsste ;  er ist stark angeschlagen .  Mit Hptm. Wimmer steht und fällt die dortige Lage .

2.)  ...


18.20 Uhr :  Befehl an Kampfgruppe Chill und Kampfgruppe Zuber :


Feld- Ers.- Btl. 1719 wird in Nacht 20./21.9. abgelöst und ist von Abschnitt Zuber nach Reusel zu leiten .  Hier übernahme durch Kampfgruppe Chill (85. I.D.) zum Einsatz in Brückenkopf Aart .

Kampfgruppe Chill sorgt dafür , dass der Brückenkopf so stark besetzt bleibt , dass Weiterkommen des Feindes aus Brückenkopf verhindert wird .

Kampfgrüppe Chill meldet , wohin I./ H. G.ö. nach Ablösung verlegt wird .


21.10 Uhr :  Tagesmeldung  (Durchgegeben 20.45 Uhr .) :


a)   ... Im Brückenkopf Aart feindl. Feuertätigkeit .  Feindangriff nach Norden abgewiesen .  Erneute Feindversuche , Brückenschlag bei Aart zu vollenden , durch Art.- Feuer zerschlagen , erheblicher Munitionsverbrauch .  Kdr. I./ Fsch. Ers. u.- Ausb. Rgt. H. Gö. (Hauptmann Wimmer) schwer verwundet , Btl. abgekämpft , muss aus Brückenkopfstellung herausgezogen werden .  Im gesamten Div.- Abschnitt starke Feindaufklärung , besonders im Abschnitt von der Heydte , überall abgewiesen .  Mit verstärkte Feinddruck im Brückenkopf Aart und auf Front Fsch. Jg.- Rgt. 6 ist zu rechnen .Vorige dag                    Volgende dag
Terug  

Geel - Ten Aard