PUBLICATIES

PUBLICATIES

Alle opbrengsten van de verkoop van deze boeken gaan naar onze vereniging

                      en worden gebruikt om de geschiedenis levend te houden.

VOOR DE VRIJHEID – Mol-Ezaart in WOII


Een nieuwe uitgave van VVG-Mol verscheen op 9 september ‘22!


Centraal staan een aantal inwoners van het Molse dorp met een opmerkelijk verhaal. Oud-strijders, weerstanders en Politieke Gevangenen. In samenwerking met de families kon auteur Wim Govers enkele opmerkelijke getuigenissen vastleggen.

Komen o.a. aan bod:

Jozef Claes, leider Witte Brigade Fidelio te Aarschot, hielp 8 geallieerde vliegeniers ontsnappen. Voor deze daden werd hij gefusilleerd. We zoomen in op het verhaal van de vliegeniers.

Oud-strijders Jaak Geysmans en Louis Gevers. Weerstanders en Politieke Gevangenen Louis Horemans, Jef Geysmans, gebroeders Paepen, Eerwaarde Heer Alfons Claes, alsook het verhaal van Flor Geysmans, Maria De Rop en Helma Schmeitz.

Specifieke gebeurtenissen als de crash van een Britse bommenwerper, inslag van een V2-raket, aanval op een trein en de aanwezigheid van de Duitse bezetter en Britse bevrijders komen aan bod.


20     BESTEL


Auteur:

Wim Govers


VANAF DE ZIJLIJN - Deel 2

'Bespijkerde Laarzen in Mol'


Enkele interessante vondsten in Duitse archieven betreffende Mol en diezelfde Duitse eenheden, maakten het ons mogelijk om ook een beeld te schetsen van het leven van die SS-troepen in Mol.

 

De oorlog in Mol werd overgeleverd door middel van talloze Molse getuigen. Dankzij een goede relatie met de bevrijders, die ook na de oorlog nog enkele keren terugkeerden om de bevrijding van Mol te herdenken, kennen wij ook hun kant van het verhaal. De Duitse bezetter had echter minder redenen om na de oorlog terug te keren of zijn verhaal te vertellen. Dat de Duitsers in Mol aanwezig waren, is ons maar al te goed bekend. Dat zij beslag legden op de scholen en in de Molse bossen en velden oefenden, konden Molse getuigen ook vertellen. Maar wat zich in de opgeëiste gebouwen van Mol nu precies afspeelde, wie de Duitsers juist waren, wat hen bezighield… dat bleef na de oorlog in de schaduw liggen.

 

In dit tweede deel lichten wij de sluier over de aanwezigheid van twee beruchte eenheden die een hele tijd in onze regio verbleven en daarom de aandacht trokken van de Molse Weerstand. Het betreft hier de artillerie-eenheden van de 12. SS-Panzer-Divicion ‘Hitlerjugend’, die daarna opgevolgd werden door de 1. SS-Panze-Division ‘Leibstandarte Adolf Hitler’. Zij werden ‘vanaf de zijlijn’ bespied. In dit tweede deel ‘Bespijkerde Laarzen In Mol’ leggen we de focus op deze eenheden van de Waffen-SS.


15     BESTEL


Auteurs:

Steven Gorts en Carl Rijmen


GOMPEL IN DE FRONTLINIE


In het boek ‘Vergeten Monolieten – Henri Lavigne’ kon u lezen welke hevige strijd zich in mei 1940 aan de Kempische kanalen heeft afgespeeld. In dit deel zet de auteur het vergrootglas op Gompel en de taferelen die zich in de oorlogsjaren afspeelden.

Na intensief onderzoek bleek dat bij de Duitse inval in mei 1940 een Franse soldaat aan de brug te Gompel sneuvelde. Maar wat bracht hem daar? Hoe kwam die man om het leven? …

Tijdens het speurwerk doken nog meer vragen, die allen een antwoorde verdienden, op. Hoe verging het de Duitse soldaat die deelnam aan een groots offensief in het kleine Gompel? Hoe zag het dorp er in die tijd uit en welke impact had de oorlog op de inwoners?

Het boek doorloopt de strijd van 10 tot 13 mei 1940 en laat de laatste getuigen aan het woord. Bijzonder is dat er enkele nog nooit getoonde foto’s uit de oorlogsjaren zijn opgenomen.

Dit boek is een must voor wie de lokale geschiedenis van Mol en in het bijzonder Gompel genegen is!


15     BESTEL


Auteur:

Dries Majewski


Jong en schoon, gij Kempenzoon...
De gesneuvelden van mei 1940

 

​Jong en schoon, gij Kempenzoon, is een boek dat terugkeert naar de meidagen van 1940 en wil stilstaan bij de menselijke gevolgen van de militaire strijd.


Welke Belgische militairen uit Balen, Olmen, Dessel en Mol vielen er op het veld van eer? En wie kwam er om het leven in de nasleep van die strijd? Welke gezichten gaan er schuil achter de vele namen op de oorlogsmonumenten in onze dorpen? Welke functies hadden zij als militair tijdens de Achttiendaagse Veldtocht? En onder welke omstandigheden kwamen zij om het leven? Kortom, wat was het persoonlijk verhaal van ‘onze’ gesneuvelden? 

Op deze en vele andere vragen brengt dit boek een antwoord. Auteurs Bram Dierckx en Dries Majewski beten zich vast in het onderwerp en hun jarenlang onderzoek resulteerde in een gemeenschappelijk herinneringsboek waarin 33 gesneuvelden uit Balen, Olmen, Dessel en Mol een ereplaats kregen. Talrijke betrokken families werden gecontacteerd en gaven inzage in de nalatenschap van hun vader, grootvader, nonkel of grootoom. Het boek bevat dan ook vele unieke sporen uit het verleden, die nooit eerder werden gepubliceerd en het geheel een zeer persoonlijke toets geven.  

Het boek telt 260 pagina’s, is in kleurendruk en heeft een harde kaft. Het resultaat is een gemeenschappelijke uitgave van Erfgoed Balen en de Molse Kamer van Heemkunde i.s.m. Heemkundige Kring ‘De Griffioen’ en de Olmense Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis.


25     BESTEL (Kamer voor Heemkunde Mol)


Auteurs:

Bram Dierckx & Dries Majewski


VANAF DE ZIJLIJN   Deel 1


Weerstanders  voerden onzichtbare strijd tegen Nazi-Duitsland.


MOL - Verbroedering Vaderlandslieven de Groeperingen  (VVG) heeft een nieuw boek in druk. Het is al het twaalfde drukwerk van deze vereniging die met diverse publicaties  de wreedheden van de Tweede Wereldoorlog  blijvend in herinnering  wil houden.

Ditmaal gaat de aandacht naar de ‘Molse Weerstand en Waffen-ss’, een gevoelig onderwerp dat waarheidsgetrouw is weergegeven. De inhoud van het boek : ‘Vanaf de zijlijn’   bevestigt dat.

Auteurs  Steven Gorts en Carl Rijmen, leerkrachten aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Mol, hebben bij graafwerken in de tuin van het college allerlei  oorlogstuig gevonden. Ze onderzochten de oorlogsgeschiedenis van het college die de aanwezigheid van de ss. duidelijk aantoonde.

Veel informatie van de Waffen-ss in Mol en het aandeel van de Molse weerstand in de strijd tegen de gehate bezetter werd tegen het licht gehouden en maakte duidelijk  dat heel wat mensen de onzichtbare strijd tegen Nazi-Duitsland met hun leven betaalden.

‘Uiteindelijk  is ‘Vanaf de zijlijn’ een beklijvend document geworden van zo’n 150 pagina’s dat  voor vele mensen nog  nare herinneringen zal oproepen’, 


15     BESTEL


Auteurs:

Karl Rijmen en Steven Gorts


SEPTEMBERHELDEN


Op 17 september 1944 startte Operatie Market Garden. De Britse veldmaarschalk Montgomery wilde via Nederland het industriële hart van Duitsland aanvallen. Het was een gewaagd plan wat bestond uit een grootschalige luchtlandingsoperatie in Nederland en een grondoffensief dat in België zou vertrekken. Deze grootse campagne mislukte echter. De brug van Arnhem in Nederland was letterlijk een brug te ver.


Meerdere boeken werden hierover geschreven, maar minder gekend zijn de gevechten die zich in voorbereiding van deze operatie plaatsvonden. In de dagen voor Market Garden trachtte men zo snel mogelijk, op verschillende plaatsen, de Kempische kanalen in onze streek over te steken. Het kanaal Bocholt – Herentals moest de springplank vormen operatie Garden, de campagne op de grond. Mol en Geel waren de vertrekpunten van de linkerflank van het grondoffensief. De weerstand in deze gemeenten was opmerkelijk groot. Er moest enorm hard gevochten worden voor elke oversteekplaats, maar uiteindelijk slaagden de troepen niet erin om door te breken richting Nederland. In Mol en Geel beleefden de Britse soldaten zo hun eigen Arnhem. De honderden witte kruisjes op de nabijgelegen begraafplaatsen zijn tegenwoordig de enige stille getuigen van deze zware slag.


Het boek 'Septemberhelden' telt 248 pagina's en vertelt het boeiend verhaal van de slag aan de kanalen in Mol en Geel die plaatsvond tussen 7 en 22 september 1944. Jaren van research leverden vele persoonlijke getuigenissen en foto’s op die in het boek worden gebruikt. Deze vertaalde memoires geven een andere kijk op de oorlogsperikelen.


'Septemberhelden' besteedt speciale aandacht aan de soldaten die tijdens deze gevechten hun leven gaven voor onze vrijheid. Zij stierven in deze grotendeels vergeten, maar zo belangrijke gevechten aan de kanalen.


We will remember them!


20    BESTEL

Ook verkrijgbaar in de Standaard Boekenhandel van Mol, Geel, Turnhout en Lommel.


Auteur:

Gil Geerings


VLIEGTUIGCRASHES IN MOL TIJDENS WO II - Fotoreeks 'Oorlog in Mol en omgeving toen en nu'


Deel 2

In het tweede deel van de vliegtuigcrashes op Molse bodem, bieden we je de verhalen van de gevallen vliegeniers en de ooggetuigen. De auteur slaagde erin contact te maken met verschillende familieleden die met veel plezier in hun familiearchieven doken!

U leest over 4 crashes van de Royal Air Force (RAF):

- Wellington R1615 te Mol-Postel

- Lancaster W4171 te Mol-Ezaart

- Lancaster ND715 te Mol-Postel

- Lancaster ME846 te Mol-Postel


Afsluitend worden u boeiende oorlogsfoto's aangeboden uit zowel WOI als WOII! Een vergelijking met de huidige situatie werd gemaakt met hulp van de Molse fotoclub MOOF.


€15       BESTEL


Auters:

Wim Govers, Dries Majewski en Gil Geerings


VLIEGTUIGCRASHES IN MOL TIJDENS WO II - Molse slachtoffers door geweld uit de lucht


Deel 1

In deze uitgave (reeds een derde druk!) maak je kennis met 3 vliegtuigcrashes op Mols grondgebied.

- USAAF B-17 'OUR BAY-BEE' - Baker crew

- USAAF C-47 Skytrain - Wendling crew

- Luftwaffe Bf 110 - Asperger crew


Afsluitend leest u meer over oorlogsslachtoffers door geweld uit lucht die een link hebben met onze gemeente.


€ 15      BESTEL (UITVERKOCHT)


Auteurs

Wim Govers en Dries Majewski


RODE KRUIS - HELMA SCHMEITZ - COLIN BROWN


In hoofdstuk 1 leest u over de inzet die de plaatselijke afdeling 'Rode Kruis Mol' leverde tijdens de Tweede Wereldoorlog.


We blijven in de zorgsector met het verhaal van de Duitse verpleegster Helma Scheitz. Na een hele reis vestigt ze zich in Mol.


In het afsluitende derde deel leest u over de zoektocht van Colin Brown, een Canadese Canloanofficier, naar 'het meisje in het wit' waar hij tijdens zijn oorlogse tijd in Mol verbleef. Uiteindelijk vonden ze elkaar.


€ 15        BESTEL


Auteurs:

Jens Staes, Frans Van Baelen en Gil Geerings

VERGETEN MONOLIETEN - HENRY LAVIGNE


In deze uitgave vertelt de auteur u meer over het nut en de geschiedenis van de bunkers langs het kruispunt van de kanalen aan brug 2 te Retie.


Het tweede deel vertelt over een Franse soldaat die overleed in het Molse ziekenhuis. Een plaatselijke verpleegster ontfermde zich over hem en hield contact met zijn familie in Frankrijk.€ 15        BESTEL (UITVERKOCHT)Auteur:

Dries Majewski

DE GROOTE OORLOG 1941-1918


In dit boek worden 2 Molse soldaten uitgelicht gedurende hun strijd tijdens deze oorlog.

Daarnaast leest u meer over onze gemeente tijdens WOI alsook een oplijsting van gesneuvelde Mollenaren tijdens deze vreselijke periode.


Om af te sluiten leest u meer over de geschiedenis van het mausoleum op de begraafplaats van het Kruisven en het bewogen ontstaan van het Oorlogsmonument WOI.


€ 15     BESTEL


Auteurs:

Jos Schoofs, Dries Majewski, Gil Geerings, Jens Staes, Marcel Heuvemmans, Frans Vandenbergh en François Van Baelen